Hyvinvoinnin katalyytti: Kokemukset ja niiden jälkeinen pohdintaHyvinvoinnin kannalta on hyvä oppia ajattelemaan, onko jokin asia totta vai ei. Kyse voi olla tärkeästäkin asiasta kuten vaikkapa siitä, mihin sijoittaa rahansa. Joskus totuuden löytyminen voi olla jopa ratkaisevan tärkeää, kun kyse on terveydestä tai sen menettämisestä eli sairastumisesta. Pelkän kokemusten perusteella menemme helposti lankaan. 

Me ihmiset tuppaamme uskomaan kokemuksiamme todeksi, koska onhan asia meille subjektiivisesti totta. Juurihan koimme, että asia on näin. Tekee mieli uskoa, että asia on silloin totta.

Kuitenkin se, että asia on meille subjektiivisesti totta kokemuksen perusteella, ei tarkoita sitä, että se olisi objektiivisesti totta. Toisin sanoen vaikka koimme asian juuri tietyllä tavalla, asia ei välttämättä oikeasti ole niin. Kun ensi kerralla törmäämme samanlaiseen tilanteeseen, saatamme suhtautua siihen väärin, koska emme ole osanneet ajatella oikein.  

Asioiden todenperäisyyden arvoiminen on hyvin hyödyllinen taito. Kysymys on ajattelutaidosta, joka palvelee hyvinvointiamme laajalti. Hyvä puoli on se, että ajattelutaidot ovat opittavissa olevia taitoja kuten mitkä tahansa muutkin taidot. Kyse on vain siitä, että opettelemme ajattelemaan paremmin. 

Tässä kirjoituksessa annan vinkkejä siihen, kuinka voimme arvioida kokemuksen todenperäisyyttä. Tähän on olemassa hyvin yksinkertainen menetelmä. On olemassa oikea tapa ja väärä tapa pohtia kokemuksen todenperäisyyttä. Pähkinänkuoressa asia menee näin: 

Oikea tapa: Kokemuksen jälkeen alkaa pohdinta.


Väärä tapa: Pohditaan ja lopputuloksen määrää kokemus.


Kysymys on siis jollakin tasolla vain syntaksivirheestä. Se on hieno tapa sanoa, että teemme jonkin asian väärässä järjestyksessä. Aristoteles sanoi, että viisaus tulee kokemuksesta ja kokemuksen jälkeisestä pohdinnasta. Ei siis niin, että kerätään pelkkiä kokemuksia ja uskotaan niitä.

Kaikille ihmisille syntyy luonnostaan ajatteluvirheitä, jotka värittävät käsitystämme todellisuudesta. Ihmisen käsitys todellisuudesta on parhaimmillaankin eräänlainen aivojen tuottama hallusinaatio. Asiat tuntuvat olevan totta, mutta ne eivät oikeasti ole niin. Seurauksena voi olla kaikenlaista pahoinvointia lähtien pienistä kömmähdyksistä päätyen jopa elämän mittaiseen kärsimykseen, joka johtuu virheellisestä maailmankuvasta.

Niin, pitkittynyt kärsimys johtuu siis virheestä maailmankuvassa. Me uskomme, että asiat ovat jollakin tavalla, mutta kärsimme sitten, kun maailma ei vastaakaan odotuksiamme. Sen sijaan, että pohtisimme, onko maailmankuvassamme kenties virhe, me usein syytämme maailmaa siitä, että se ei vastaa odotuksiamme. Pahimmillaan seurauksena on subjektiivinen kokemus siitä, että elämä on pettymys.

Omaa maailmankuvaansa voi parantaa todenmukaisemmaksi ja hyvinvointia palvelevaksi oppimalla ajattelemaan paremmin. Ihmisaivot tekevät nimittäin aivan tavallisissakin asioissa ajatteluvirheitä. Kokemuksen kohdalla ajatteluvirheet ovat ennustettavasti usein väärin, jos meillä ei ole kunnollisia ajattelutaitoja.

Silloin tällöin kannattaa vähän epäillä omien kokemusten todenperäisyyttä. Annan esimerkin. 

Minulla on amerikkalainen ystävä, joka vieraili muutama vuosi sitten luonani Suomessa. Illalliskeskustelun aikana hän sanoi järkyttyneenä, että suomalaisilla poliiseilla ei ole lainkaan virka-aseita. Perusteluksi hän esitti kokemuksensa. Hän oli itse nähnyt rautatieasemalla kaksi poliisia eikä kummallakaan ollut asetta!

Me suomalaiset tietenkin sanoimme, että toki kaikilla suomalaisilla poliiseilla on virka-ase. Hän on kenties sekoittanut rautatieaseman poliisit vartijoihin, joilla ei ole asetta.

Ystäväni on kuitenkin tänäkin päivänä vakuuttunut siitä, että suomalaisilla poliiseilla ei ole virka-asetta. Hän oli nimittäin nähnyt asian olevan niin. Toisin sanoen hänellä oli asiasta kokemus, ja koska hän erehtyi luulemaan kokemustaan todeksi, mikään määrä todistusaineistoa ei muuttanut hänen mieltään.

Ystäväni teki klassisen ajatteluvirheen, sillä hän perusti käsityksensä todellisuudesta pelkkään kokemukseen. Vaikka hän sitten myöhemmin hieman pohtikin asiaa, hän teki edelleen syntaksivirheen.

Pohdinta: ”Kuulin että suomalaisilla poliiseilla on virka-ase.”
Kokemus: ”Tieto on täysin väärä. Näin että suomalaisilla poliiseilla ei ole virka-asetta.”

Oikea tapa ajatella asiaa olisi tietenkin ottaa ensin kokemus lähtökohdaksi ja pohtia sen jälkeen älykkäästi (kriittisesti) sitä, onko kokemus totta vai ei. 

Kokemus: ”Suomalaisilla poliiseilla ei ole virka-asetta.”

Pohdinta: ”Onko totta, että suomalaisilla poliiseilla ei ole virka-asetta? Luotettavan tiedon perusteella näyttää siltä, että suomalaisilla poliiseilla on aina virka-ase. Väitteen tueksi löytyisi sekin, että Suomessa asuvat ihmiset tietävät yleisesti sekä lukuisiin omiin kokemuksiinsa pohjautuen, että poliisilla on virka-ase. Mistä johtuu se, että kokemukseni on toinen? Olen saattanut erehtyä luulemaan vartijaa poliisiksi. Sitä paitsi en ehkä ole lainkaan huomannut poliiseja, joilla on virka-ase. Kokemukseni vaikutti todelta, mutta paremman tiedon valossa näyttää siltä, että olen erehtynyt. Kokemukseni ei ollutkaan totta.”

Ystäväni olisi siis voinut ajatella asiaa älykkäästi, sillä todisteita omaa kokemusta vastaan löytyi. Ne olivat aika painaviakin, kun asiaa vähänkin ajattelee. Hänellä ei kuitenkaan ollut tarvittavia ajattelutaitoja.

Kokemukset ovatkin siitä kenkkuja, että ne tuntuvat hyvin todellisilta. On helppo sekoittaa kokemus ja todellisuus keskenään, ja on vaikea uskoa jotakin, minkä on itse havainnut olevan toisin. 

Kuinka voimme ajatella paremmin? Kuinka voimme parantaa arviotamme siitä, onko kokemuksemme totta?

1. Hyväksytään että kokemus tuntuu ensin todelta
2. Aloitetaan arviointi siitä, että kokemuksen tuoma käsitys voi silti olla joko tosi tai epätosi 
3. Pohditaan asiaa älykkäästi vasta kokemuksen jälkeen

Silloin, kun meillä on asiasta lukuisia omakohtaisia kokemuksia, mutta asiat eivät tunnu sujuvan, kannattaa laittaa kysymysmerkkejä pisteiden tilalle. 

Tämä ajattelutaito on hyödyksi missä tahansa. Sekä toisten että omia kokemuksia kannattaa ilman muuta epäillä joskus, jos näyttää siltä, että on tapahtumassa selkeä virhe tai hyvinvointi ei oikein tahdo löytyä. Kysymys voi silloin olla siitä, että olemme luulleet kokemustamme todellisuudeksi.

Myös toisten ihmisten kokemuksiin perustuviin väitteisiin kannattaa suhtautua terveellä ja lempeällä kriittisyydellä. 

Varsinkin terveys on asia, joka kerää piiriinsä kaikenlaisia kokemuksiin perustuvia väitteitä. Facebookissa on lukuisia ryhmiä, joissa terveysongelmia ratkotaan nimenomaan toisten ihmisten kokemuksien perusteella. Pitäisi olla selvä asia, että pelkkä kokemus ei tee asiasta automaattisesti totta, vaikka olisi miten paljon kokemusta. Vaikka olisin aina parantunut flunssasta samalla, kun syön jäätelöä, ei jäätelöllä välttämättä ole mitään tekemistä parantumiseni kanssa. Terveyskeskustelut ovat täynnä tämän kaltaisia väitteitä, ja perusteluksi esitetään usein nimenomaan kokemusta eräänlaisena todistusaineistona. 

Asuntosijoittajana itse törmään nykyään usein väitteeseen, että asunnot ovat aina hyvä sijoitus. Tyypillisesti väite perustuu pelkästään toisen ihmisen kokemukseen. Väite saa usein tukea siitä, että toinen ihminen on kerryttänyt varallisuuttaan ostamalla Helsingin yksiöitä. 

Tarkempi pohdinta väitteeseen "asunnot ovat aina hyvä sijoitus" voi kuitenkin osoittaa, että asian sanova ihminen sattui itse sijoittamaan asuntoihin 20 vuotta sitten, kun asuntojen hinnat olivat hyvin maltillisia. Näin ollen hänen kokemuksensa ei automaattisesti tarkoita sitä, että minun kannattaisi sijoittaa Helsingin yksiöihin nyt, kun niiden hinta on paikoin jopa kolminkertaistunut. 
Helsingin yksiöt voivat siis joko olla tai olla olematta hyvä sijoituskohde nytkin, mutta ne eivät ole siitä syystä hyvä sijoityskohde nyt, että ne olivat hyvä kohde 20 vuotta sitten. Jos Helsingin yksiöt ovat edelleen hyvä sijoituskohde, perustelun täytyy olla jokin muu kuin se, että toinen ihminen on aiemmin saanut samalla sijoituksella voittoja. 

Sijoituksia myydään usein nimenomaan historiallista tuottoa esittäen. Mielellään esitetään houkutteleva ja ennen kaikkea riittävän lyhyt ajanjakso (esimerkiksi 5 vuotta), jolloin omaisuuslajin pitkää sykliä ei ole näkyvillä. Tämä on omiaan vääristämään käsitystämme ja aiheuttamaan klassisia ajatteluvirheitä. Kaikki omaisuuslajit ovat kuitenkin syklisiä eli niiden hinnat voivat sekä nousta että laskea, eikä historiallinen tuotto ole mikään tae tulevasta tuotosta. (Sekaannusta aiheuttaa sekin, että monet sijoittajat sekoittavat inflaation sijoituksen tuottoon.)

Ostin minäkin vuonna 2004 Sörnäisistä yksiön hintaan 50.000 EUR. Saman asunnon myyntihinta olisi tänä päivänä 150.000 EUR. Mahtaako asunnon hinta olla pian 300.000 EUR yksinomaan siitä syystä, että hinta on noussut tähänkin asti voimakkaasti? 

Kokemusten todenperäisyyttä kannattaa tarkastella Aristoteleen ohjeen mukaan. Toden totta viisaus tulee kokemuksesta ja kokemuksen jälkeisestä pohdinnasta.

Hyvät ajattelutaidot ovat viisauden edellytys. Viisauteen kannattaa pyrkiä, sillä se parantaa myös kokemustamme elämästämme. Kun maailmankuvamme on todenperäisempi ja siten ollen rakentavampi, hyvinvointi on paremmin saatavilla. Eikä ehkä tule markkinoiltakaan ihan niin paljon turskaa.

www.jaakkosavolainen.fi

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Ihmisen tehtävä maailmankaikkeudessa osa 1: Humanistisen ajan tehtävät

Ihmiskunnan seuraava harppaus: keinoäly, robotiikka ja moraaliset innovaatiot

Ei kädet ristissä rikkaiksi tulla